CZ / EN
FINANCOVÁNÍ

 

FINANCOVÁNÍ

  • podpis Rezervační smlouvy (RS) – do 5-ti pracovních dnů
    úhrada rezervačního poplatku ve výši 100.000,- Kč
  • podpis Smlouvy budoucí kupní (SBK)  do 60-ti kalendářních dnů od podpisu RS  - 
    do 10-ti pracovních dnů od podpisu SBK úhrada Kupní ceny (KC)  ve výši 15%
  • úhrada zbývající části KC  ve  výši 85% –  do 14-ti kalendářních dnů
    ode dne podání prohlášení vlastníka na katastr nemovitostí
  • podpis Kupní smlouvy (KS) do 14-ti kalendářních dnů ode dne úhrady celé KC


Financujícím partnerem tohoto projektu je Sberbank CZ a.s.